Katalog dobrych stron motoryzacyjnych

Olej opałowy

Adres: mullerpaliwa.pl

P.H.U. „Müller”- spółka publiczna z siedzibą w Kowarach. Jest na rynku krajowym od 1995 roku, została utworzona przez 4 wspólników. Przedsiębiorstwo działa na podstawie umowy spółki i Kodeksu Spółek Handlowych. Istotny przedmiot działalności to hurtowo i pojedynczo sprzedawane paliwa ciekłe, olej opałowy oraz inne. Korporacja posiada pozwolenie na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI.
Słowa kluczowe: olej opałowy kamienna, olej opałowy karpacz, olej opałowy szklarska poręba